Koszyk:
0.00 zł
Do kasy koszyk

Polityka prywatności serwisu www.waldipol.pl

1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Uzytkowników w związaku z korzystaniem przez nich z serwisu w zakresie kupna prduktów za pośrednictwem serwisu bądż telefonicznie.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, zostały opracowane procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu uslug drogą elektroniczą.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, któych przepisy prawa upoważaniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiedzy stronamu umowy.

4. Serwis realizauje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plków "cookies"

5. Serwis zbiera infromacje dobrowolne, podane przez Uzytkownika.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania prosecu obsługi kontaktu informacyjnego.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostepnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Zastzregamy sobie jednak prawo do przekazania danych firmie kuriereskiej Delta City celem organizacji wysylki, będą to dane ograniczone do minimum.

8. Do danych osobowych zawartch w formularzach przysluguje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma rownież prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój  naszego serwisu intenetowego. o wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. Serwis zabezpiecza Państwa dane poprzez stosowanie niezbednych zabezpieczeń serwerów, połączeń, witryny w celu ochrony Państwa danych. Przypominamy jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przez Państwa. Prosimy nie udostepniach haseł i login do naszego serwisu.

11. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Waldipol Sp. z o.o., z siedziba w Warszawie, KRS 00000445285, NIP: 629-22-07-193

W razie watpliwości do ktoregokolwiek zapisów niniejszej polityki prywatności, jesteśmy do dyspozycji - nasze dane można znależć w zakładce - KONTAKT.

Produkt został dodany do koszyka